54519723_2076338969141043_89452890621057

SUPPORTING
CULTURAL DIALOGUE

Asset 1-100.jpg

ART
EDUCATION

We use art education as a medium to prepare children to become more active, conscious and critical participants of culture. We run original and bespoke programs. The aim of our educational activities is to bring young people closer to culture, to awaken their interest in the values behind culture and to spark their interest in social ideas and practices. We take special care to promote psychological development of children, build a community identity among them and stimulate an artistic and creative spirit in how they engage in our workshops.

45a009_5b1c7e8035504c0990d6053022282fe0.
102923084_275892536939979_18554522344473

PROMOTING POLISH CULTURE IN IRELAND

Poprzez edukacje artystyczna zajmujemy się procesem przygotowania dzieci do bardziej aktywnego, świadomego, często też krytycznego uczestnictwa w kulturze. Realizujemy autorskie programy oraz zdziałamy na zaproszenia. Celem naszych działań z zakresu edukacji artystycznej jest zbliżenie młodych ludzi do sztuki, rozbudzenie zainteresowania stojącymi za nią wartościami ale także zainteresowania ideami i praktykami społecznymi. Ważnym dla nas aspektem jest rozwój psychologiczny dziecka, budowanie tożsamości wspólnotowej czy pobudzanie twórczego i kreatywnego charakteru podejmowanych przez dziecko działań.